spacer
Vandana addressing a group of people at Axelsons, Stockholm, Sweden
spacer

 

Head And Face massage

Head And Face massage

Head And Face massage

Head And Face massage

Head And Face massage

Head And Face massage

spacer

 

Indisk huvud-och ansiktsmassage

Huvudmassage

I huvudet finns hjärnan, som är den största delen av centrala nervsystemet, och fyra andra sinnen, syn(ögon), lukt(näsa), hörsel(öron) och smak(mun). Nacken och skuldrorna, som bär upp huvudet, är ofta områden där det finns spänningar och värk.

Effekter av huvudmassage

 • förbättrar circulationen i huvudet samt till och från huvudet
 • löser upp spänningar i muskler och vävnader
 • reglera överskott av värme i huvudet
 • hjälper till att lösa upp huvudvärk och förebygga migrän
 • stimulerar hårväxt
 • kan förbättra syn, hörsel,lukt och smak
 • reglerar ett överaktivt tänkande och slappnar av sinnet
 • balanserar nervsystemet
 • stimulerar hela nervsystemet via marmas-punkterna (vitala energipunkter)

Ansiktsmassage

Ansiktet är den del av kroppen vi ständigt visar för omgivningen och där våra känslor tydligast återspeglas. Ofta betraktas det som den vackraste delen av kroppen men vi håller också mycket spänningar där. Flera av våra sinnen är placerade där och bl a sker det mesta av vår kommunikation via ansiktet. Så ansiktet med dess sinnen och uttryck spelar en oerhört viktig roll i vårt liv.

Effekter av ansiktsmassage

 • löser upp spänningar i ansiktsmuskulaturen
 • ökar cirkulationen och stödjer därmed avsöndringen av slaggprodukter
 • hjälper hudens ständiga återhämtnings- /föryngrings-process
 • förebygger acne
 • förebygger rynkor
 • ökar skönheten

Övrigt

Behandlingen använder sesamolja och ges på stol och massagebänk. Massagen behandlar huvud, ansikte, nacke och övre delen av ryggen.

Tid ca 1 timme Pris 600 Kr

klicka här att boka tid eller att få mer införmation.....


Engelsk text:

Indian Head and Face Massage

Head Massage

The head is carrying the brain, the main part of the central nervous system and four other sense organs - eyes, nose, ears and mouth.
The neck and shoulders are also connected to the head. And often it is seen that they are common areas where tensions are held.
According to Ayurveda daily massage of head improves circulation towards and away from the head.

Benefits of Head Massage

 • Releases tensions in muscles and tendons
 • Opens blockages in the head
 • Removes excess heat from the head
 • Helps to release headache and prevent migraine
 • Stimulates hair growth by rejuvenating the pores of the scalp
 • Can improve eye sight and sense of hearing, smelling and taste
 • Decreases overactive thinking and relaxes the mind
 • Stimulates the entire nervous system through Marma points (vital energy points)

Face Massage

The face is known as the mirror of the heart where our emotions and feelings are expressed. It is often considered the most beautiful part of our body and we show it to the surrounding most of the time, but we also hold a lot of tensions in the face.
Several of our sense organs are situated there and most of our communication (relating) is done through the face. Hence, the face with its senses and expressions plays a very important role in our life.

Benefits of Face Massage

 • Relaxes the face muscles
 • Increases circulation and thereby supports the release of toxins
 • Rejuvenates the skin
 • Prevents acne and wrinkles
 • Enhances beauty

Sessions

A session takes about 1 hour. Please click here to contact us for booking and more information .....


One Day Course (6 hours course )

Content

1. Client’s position, your working positions and the use of massage table
2. Use of Oil (Sesame or Olive)
3. Relaxation of the client’s body through shaking movements of head, arms, hands and legs.
4. Head Massage, 10 different strokes
5. Face Massage, 10 different strokes

Timings: 9.30 am – 5 pm (lunch 12-1 pm)
Other: Bring clothes not sensitive for oil massage

For more information see under schedule (event dates and contact details)

 

Top of page
spacer
curved corners
spacer